സ്വര്‍ണവില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു

Posted on: January 19, 2019


കൊച്ചി : സ്വര്‍ണവില പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. പവന് 24,040 രൂപ. ഗ്രാമിന് 3,005 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 24,200 രൂപയായിരുന്നു.