കേരള ഓഹരികളുടെ ക്ലോസിംഗ് വിലകൾ

Posted on: December 6, 2017

കൊച്ചി : വി-ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, എഫ് എ സി ടി, എംആർഎഫ് (എൻഎസ്ഇ), റബ്ഫില ഇന്റർനാഷണൽ തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ നേട്ടം കൈവരിച്ചു.

അപ്പോളോ ടയേഴ്‌സ്, ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, മണപ്പുറം ഫിനാൻസ്, മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ്, മുത്തൂറ്റ് കാപ്പിറ്റൽ, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ്, കിറ്റെക്‌സ്, കെഎസ്ഇ, ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്, ജിയോജിത്ത്, എവിടി നാച്വറൽ, കൊച്ചിൻ മിനറൽസ്, ഈസ്റ്റേൺ ട്രെഡ്‌സ്, കേരള ആയുർവേദ, വണ്ടർല ഹോളിഡേയ്‌സ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ നഷ്ടം നേരിട്ടു.