സ്വര്‍ണവില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു

Posted on: January 16, 2019

കൊച്ചി : സ്വര്‍ണവില പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. പവന് 24,040 രൂപ. ഗ്രാമിന് 3005 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 24,120 രൂപയായിരുന്നു.