സ്വര്‍ണ്ണവില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു

Posted on: September 14, 2018

കൊച്ചി : സ്വര്‍ണ്ണവില പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. പവന് 22,760 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2845 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 22,840 രൂപയായിരുന്നു വില.