ജിയോ റെയില്‍ ആപ്

Posted on: January 28, 2019

കൊച്ചി : ജിയോഫോണ്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് റെയില്‍വേ ടിക്കറ്റിംഗ് സൗകര്യമൊരുക്കി ജിയോ റെയില്‍ ആപ്. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡോ, ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡോ, ഇ-വാലെറ്റുകളോ ഉപയോഗിച്ച് റെയില്‍വേ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് , ക്യാന്‍സലേഷന്‍, ആവശ്യ സമയങ്ങളില്‍ തത്കാല്‍ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങിയവ ഇനി ജിയോ ആപ് വഴി ചെയ്യാനാകും.

കൂടാതെ പി.എന്‍.ആര്‍ സ്റ്റാറ്റസ്, ട്രെയിന്‍ സമയം, റൂട്ട്, ട്രെയിന്‍ എത്തി ചേരുന്ന സമയം, സീറ്റ് ലഭ്യത തുടങ്ങിയ നിരവധി വിവരങ്ങള്‍ അറിയാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ജിയോ റെയില്‍ ആപിലുണ്ട്. ഐ ആര്‍ സി റ്റി സി അക്കൗണ്ടില്ലാത്ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ജിയോ റെയില്‍ ആപ് വഴി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ഈ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

TAGS: Jio | Jio Rail App |