സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല

Posted on: February 14, 2019

കൊച്ചി : സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. പവന് 24,400 രൂപ. ഗ്രാമിന് 3050 രൂപ.