കേരള ഓഹരികളുടെ ക്ലോസിംഗ് വിലകള്‍

Posted on: February 13, 2019

കൊച്ചി : ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്, ഈസ്റ്റേൺ ട്രെഡ്‌സ്, മണപ്പുറം ഫിനാൻസ്, എം ആർ എഫ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ നേട്ടം കൈവരിച്ചു.

അപ്പോളോ ടയേഴ്‌സ്, ആസ്റ്റർ ഡി എം ഹെൽത്ത് കെയർ, ആസ്പിൻവാൾ, എ വി ടി നാച്വറൽസ്, കൊച്ചിൻ മിനറൽസ്, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ്, എഫ് എ സി ടി, ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, ജിയോജിത് ഫിനാൻഷ്യൽ, കേരള ആയുർവേദ, കിറ്റെക്‌സ് ഗാർമെന്റ്‌സ്, കെ എസ് ഇ, മുത്തൂറ്റ് കാപ്പിറ്റൽ, മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, വി – ഗാർഡ്, വണ്ടർലാ തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ നഷ്ടം നേരിട്ടു.