സ്വര്‍ണ്ണവില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു

Posted on: February 13, 2019

കൊച്ചി : സ്വര്‍ണ്ണവില പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. പവന് 24,400 രൂപ. ഗ്രാമിന് 3050 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 24,560 രൂപയായിരുന്നു വില.