ഇസാഫ് സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിന് പി എഫ് ആർ ഡി എ ലീഡർഷിപ് ക്യാപ്പിറ്റൽ അവാർഡ്

Posted on: February 9, 2019

തൃശൂർ : രാജ്യത്തെ പെൻഷൻ റെഗുലേറ്ററായ പെൻഷൻ ഫണ്ട് റഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് അഥോറിട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏർപ്പെടുത്തിയ ലീഡർഷിപ് ക്യാപ്പിറ്റൽ അവാർഡ് ഇസാഫ് സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിന് ലഭിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്‌കരിച്ച അടൽ പെൻഷൻ യോജന പദ്ധതിയിലെ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് ഇസാഫ് സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിനെ അവാർഡിന് അർഹമാക്കിയത്.

ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് കുമാറിൽ നിന്നും ഇസാഫ് സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും സിഇഒ യുമായ കെ. പോൾ തോമസ് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി. പെൻഷൻ ഫണ്ട് റഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് അഥോറിട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ ഹേമന്ത് ജി. കോൺട്രാക്ടർ, പെൻഷൻ ഫണ്ട് റഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് അഥോറിട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിരം അംഗം സുപ്രതിം ബന്ദോപാധ്യായ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് വിഭാഗത്തിൽ ഇസാഫ് സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് മാത്രമാണ് അവാർഡിന് അർഹമായത്.