സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല

Posted on: February 2, 2019

കൊച്ചി : സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. പവന് 24,720 രൂപ, ഗ്രാമിന് 3,090 രൂപ.