സ്വര്‍ണവില 200 രൂപ കൂടി

Posted on: January 15, 2019

കൊച്ചി : സ്വര്‍ണവില പവന് 200 രൂപ കൂടി. പവന് 24,120 രൂപ. ഗ്രാമിന് 3,015 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 23,920 രൂപയായിരുന്നു.