കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‌യാര്‍ഡ് കേരള തീരദേശ പോലീസുമായി മെയിന്റനന്‍സ് കരാറില്‍ ഒപ്പുവച്ചു

Posted on: January 10, 2019

കൊച്ചി : കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‌യാര്‍ഡ് കേരള തീരദേശ പോലീസുമായി അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക മെയിന്റനന്‍സ് കരാറില്‍ ഒപ്പുവച്ചു. ഇതിലൂടെ 18 തീരദേശ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ 23 തീരദേശ ഇന്റര്‍സെപ്റ്റര്‍ ബോട്ടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നടത്തിപ്പും കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ് യാര്‍ഡ് ഏറ്റെടുത്തു. ഈ ഉടമ്പടിയിലുടെ കേരള തീരദേശ പോലീസ് സേനക്ക് ആസ്തികള്‍ പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാക്കാനും തകരാറുകര്‍ കൂടാതെ ബോട്ടുകളെ നിലനിര്‍ത്താനും സാധിക്കും.

കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‌യാര്‍ഡിന്റെ ചെയര്‍മാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ മധു എസ്. നായരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ 2018 ജനുവരി ഒമ്പതിന് കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‌യാര്‍ഡ് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ (കപ്പല്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍) ശ്രീജിത്ത് കെ.എന്നും തീരദേശ മേഖല സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ കെ.പി ഫിലിഫ് ഐ പി എസും വാര്‍ഷിക മെയിന്റനന്‍സ് കരാറില്‍ ഒപ്പുവച്ചു. പോലീസ് ജനറല്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ വിജയ് സാഖരേ ഐ പി എസ്, കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‌യാര്‍ഡ് മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, കേരള പോലീസിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെുത്തു.