സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല

Posted on: December 15, 2018

കൊച്ചി : സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. പവന് 23,400 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,925 രൂപ.