സ്വര്‍ണ്ണവില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു

Posted on: November 8, 2018

കൊച്ചി : സ്വര്‍ണ്ണവില പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. പവന് 23,440 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2930 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 23,640 രൂപയായിരുന്നു വില.