സ്വര്‍ണ്ണവില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു

Posted on: November 7, 2018

കൊച്ചി : സ്വര്‍ണ്ണവില പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. പവന് 23,640 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2955 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 23,720 രൂപയായിരുന്നു വില.