സ്വര്‍ണ്ണവില പവന് 22,000 രൂപ

Posted on: August 9, 2018

കൊച്ചി : ആറാം ദിവസവും സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. പവന് 22,000 രൂപ, ഗ്രാമിന് 2750 രൂപയാണ് വില.