ഹോസ്പി കാഷ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് പോളിസിയുമായി മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്

Posted on: June 13, 2018

കൊച്ചി: മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പി കാഷ് എന്ന പേരിൽ മെഡിക്കൽ അലവൻസ് പോളിസി പുറത്തിറക്കി. ചികിത്സാച്ചെലവിനു പുറമേ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാച്ചെലവ്, രോഗിയുടെ സഹായി, രോഗം മൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ശമ്പളം, മറ്റ് അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്കു കവറേജ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ പോളിസി.

രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ പോളിസിയാണിതെന്ന് മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോർജ് അലക്‌സാണ്ടർ മുത്തൂറ്റ് പറഞ്ഞു. പ്രായം, നിലവിലുള്ള രോഗം എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കാതെ ആർക്കും ഈ പോളിസി എടുക്കാം. ചിലരോഗങ്ങൾ ഒഴികെ, ചെലവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ബില്ലുകളോ വൗച്ചറുകളോ ക്ലെയിമിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദേഹം പറഞ്ഞു.

ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്ചാർജ് കാർഡിനൊപ്പം ക്ലെയിം ഫോം കൂടി സമർപ്പിച്ചാൽ മതി. മറ്റു പോളിസികളുള്ളവർക്ക് അധിക കവറേജിനായി ഈ പോളിസി എടുക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റു പോളിസികളിലെ ഗുണഫലങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഈ പോളിസിയനുസരിച്ചുള്ള ക്ലെയിം ലഭ്യമാക്കും.

ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ഓരോ പൂർണദിവസത്തിനും രോഗിക്ക് കാഷ് ലഭ്യമാക്കുന്നുവെന്നതാണ് മറ്റൊരു ആനുകൂല്യം. ഐസിയുവിൽ കിടക്കേണ്ടിവന്നാൽ ഇരട്ടി കാഷ് ലഭിക്കും. പരമാവധി 7 ദിവസത്തേക്കാണ് ഇതു ലഭിക്കുക. മുൻകൂർ മെഡിക്കൽ പരിശോധന ആവശ്യമില്ല. പ്രതിദിനം 1000 രൂപ മുതൽ 10,000 രൂപവരെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അലവൻസായി ലഭിക്കുക. പോളിസിക്ക് അടയ്ക്കുന്ന 25000 രൂപ വരെയുള്ള പ്രീമിയത്തിന് നികുതി കിഴിവു ലഭിക്കും.