വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് കൊക്ക കോളയുടെ സഹായം

Posted on: March 21, 2018

കൊച്ചി : തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ചെന്നൈ, കാഞ്ചീപുരം ജില്ലകളിലെ 39 വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൊക്ക കോള ആശ്വാസമെത്തിച്ചു. സന്നദ്ധ സംഘടനകളായ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇന്ത്യ, വേൾഡ് വിഷൻ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ 32 അംഗൻവാടികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തോളം പേർക്ക് ഉപജീവനമാർഗം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. 389,000 ഡോളറാണ് ഇതിനായി കൊക്ക കോള ചെലവഴിച്ചത്. അഞ്ഞൂറിലേറെ കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ചുറ്റുപാടിൽ കളിക്കാനും പഠിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഈ അംഗൻവാടികളിൽ ലഭ്യമാണ്.

നേരത്തെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ 8 ഗ്രാമങ്ങൾ കൊക്ക കോള ദത്തെടുത്ത് സ്‌കൂളുകളിൽ കളിസ്ഥലങ്ങളും ശുചിമുറികളും ശുദ്ധജല ലഭ്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തുകയുണ്ടായി. രാജ്യത്തെ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഉന്നതി എന്ന പദ്ധതിയും കമ്പനി നടപ്പാക്കി വരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ മാങ്ങ, ഓറഞ്ച് ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കർഷകർക്ക് ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കിവരുന്നു. 22500 ലേറെ കർഷകർക്ക് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ മാത്രം 5000 ത്തിലേറെ കർഷകർക്ക് 10000 ത്തിലേറെ ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ മാമ്പഴം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ഉന്നതി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

TAGS: Coca Cola |