ജി എസ് ടി റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ 40 ലക്ഷം വാര്‍ഷിക വിറ്റുവരവ് ഉള്ളവര്‍ക്കു മാത്രം

Posted on: January 11, 2019

ന്യൂഡല്‍ഹി : ചരക്ക് സേവന നികുതി ( ജി എസ് ടി) റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഇനി മുതല്‍ വര്‍ഷം 40 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വാര്‍ഷിക വിറ്റുവരവുള്ള വ്യാപാരികള്‍ക്കു മാത്രം നിര്‍ബന്ധമാക്കാന്‍ ജി എസ് ടി കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനം. 20 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു നിലവിലെ പരിധി.

കേരളത്തില്‍ ജി എസ് ടി ശൃംഖലയിലുള്ള 3 ലക്ഷം പേരില്‍ ഇരുപതിനായിരത്തോളം പേരാണ് ഇളവുപരിധിയില്‍ വരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്‍പുട് ടാക്‌സ് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യം നിലനിര്‍ത്തണമെങ്കില്‍ ഇവരും ജി എസ് ടി റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ തുടരുകയും റിട്ടേണ്‍ നല്കുകയും ചെയ്യണം.

TAGS: GST | GST Council |