സ്വര്‍ണ്ണവില 80 രൂപ കൂടി

Posted on: December 5, 2018

കൊച്ചി : സ്വര്‍ണ്ണവില പവന് 80 രൂപ കൂടി. പവന് 23,040 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2880 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 22,960 രൂപയായിരുന്നു വില.