സ്വര്‍ണ്ണവില പവന് 22,840 രൂപ

Posted on: September 12, 2018

കൊച്ചി : സ്വര്‍ണ്ണവില പവന് 22,840 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2855 രൂപ.