സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല

Posted on: August 10, 2018

കൊച്ചി : ഏഴാം ദിവസവും സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. പവന് 22,000 രൂപ, ഗ്രാമിന് 2750 രൂപയാണ് വില.