സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല

Posted on: July 13, 2018

 

 

കൊച്ചി : സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. പവന് 22,480 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2810 രൂപ.