കേരള ഓഹരികളുടെ ക്ലോസിംഗ് വിലകൾ

Posted on: January 11, 2018

കൊച്ചി : ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, അപ്പോളോ ടയേഴ്‌സ്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ്, മണപ്പുറം ഫിനാൻസ്, കൊച്ചിൻ മിനറൽസ്, ഈസ്റ്റേൺ ട്രെഡ്‌സ്, എഫ് എ സി ടി, കേരള ആയുർവേദ, റബ്ഫില തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ നേട്ടം കൈവരിച്ചു.

എംആർഎഫ്, വി-ഗാർഡ്, മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ്, മുത്തൂറ്റ് കാപ്പിറ്റൽ, എവിടി നാച്വറൽ, ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്, ജിയോജിത്ത്, കിറ്റെക്‌സ്, കെഎസ്ഇ, വണ്ടർല തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ നഷ്ടം നേരിട്ടു.