കേരള ഓഹരികളുടെ ക്ലോസിംഗ് വിലകൾ

Posted on: October 12, 2017

കൊച്ചി : മുത്തൂറ്റ് കാപ്പിറ്റൽ ഓഹരികൾ 19.26 ശതമാനം നേട്ടമുണ്ടാക്കി. എൻഎസ്ഇയിലെ ക്ലോസിംഗ് വില 701.70 രൂപ. 588 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരമാരംഭിച്ചത്.

അപ്പോളോ ടയേഴ്‌സ്, എംആർഎഫ്, വി-ഗാർഡ്, ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്, എഫ് എ സി ടി, ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, ജിയോജിത്ത്, കെഎസ്ഇ, മണപ്പുറം ഫിനാൻസ്, മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, എവിടി നാച്വറൽ, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ്, കൊച്ചിൻ മിനറൽസ്, വണ്ടർല തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ നേട്ടത്തിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്.

ഈസ്റ്റേൺ ട്രെഡ്‌സ്, കിറ്റെക്‌സ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ നഷ്ടം നേരിട്ടു.