കേരള ഓഹരികളുടെ ക്ലോസിംഗ് വിലകൾ

Posted on: October 11, 2017

കൊച്ചി : മുത്തൂറ്റ് കാപ്പിറ്റൽ, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, എഫ് എ സി ടി തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗിനിടയിലും നേട്ടം കൈവരിച്ചു.

അപ്പോളോ ടയേഴ്‌സ്, എംആർഎഫ്, വി-ഗാർഡ്, ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ്, ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്, എവിടി നാച്വറൽ, കൊച്ചിൻ മിനറൽസ്, ഈസ്റ്റേൺ ട്രെഡ്‌സ്, ജിയോജിത്ത്, കിറ്റെക്‌സ്, കെഎസ്ഇ, മണപ്പുറം ഫിനാൻസ്, മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ്, വണ്ടർല ഹോളിഡെയ്‌സ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ നഷ്ടം നേരിട്ടു.